снимка: община Банско

2000 лв. глоба за фирма, горила текстилни изрезки и още:

10  акта и 8 наказателни постановления съставиха екоинспекторите на Регионална инспекция по околна среда и водите в Благоевград.

По 2000 лева са глобени  „Мултитруп“ ООД,  Петрич и „ВЕГА-ТЕКС“ ЕООД, гр. Гоце Делчев. Петричката фирма не е изпълнила задължението си да изпрати в РИОСВ – Благоевград информация във връзка с извършен от дружеството внос на неопасни отпадъци в Република България.

Гоцеделчевската фирма е глобена за установено нерегламентирано изгаряне на неопасни производствени отпадъци – текстилни изрезки и отпадъци от хартия.

Двама петричани  са санкционирани по 400 лева, че са изхвърлили отпадъци на неразрешени за това места.

200 лева за „ЕКОЛУКСВИЛ“ ООД, с. Марчево, общ. Гърмен, за това че в качеството му на възложител на инвестиционно предложение, не е уведомило на най-ранен етап компетентния орган.

„Грома Холд“ ЕООД, с. Бело поле има нарушение за заустване на отпадъчни води във воден обект – р. Струма, за обект „ТМСИ и Асфалтова база“. За същото два акта са съставени и на  експлоатационното дружество „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград за заустване на отпадъчни води на изход от Канализационен Колектор (КК) гр. Симитли кв. „Ораново“ и  за заустване на отпадъчни води на изход от КК Главен Клон №1 на гр. Симитли в р. Струма.

Актове  са съставени и на кметовете на Общините Кочериново за неизпълнение на предписание,  на Рила за непредприемане на мерки за предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места.

Акт за кмета на Община Банско – не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешено за това място, вследствие на което е образувано незаконно сметище, на мястото на старо депо за твърди битови отпадъци на гр. Добринище.

На Община Сандански три акта – за заустване на отпадъчни води на изход КК №1 на с. Склаве в р. Склавска, за заустване на отпадъчни води на изход на гр. Сандански в р. Санданска Бистрица и за заустване на отпадъчни води на изход КК на с. Дамяница в р. Склавска.

На Община Струмяни също е съставено наказателно постановление за неизпълнение на законовите си задължения за поддържане в техническа и експлоатационна изправност канализационната мрежа на с. Микрево и неосигуряване непрекъснато нормалната й експлоатация.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *