Шефът на Зоопарка влезе в Общински съвет (видео)

Николай Бачев е новият в местния парламент в Благоевград. Бачев, който до преди дни бе директор на Зоопарка в Благоевград, положи клетва да служи в името на народа и във всичките си действия да се ръководи от обществения интерес. Бачев положи клетва по време на редовно заседание на Общински съвет. Той влиза на мястото на Гергана Янчева от листата на БСП, която подаде молба за напускане на местния парламент.  Общинската избирателна комисия със свое решение  прекрати предсрочно пълномощията ѝ.

Николай Бачев доскоро бе организатор в благоевградския зоопарк. Той е  футболен съдя. Семеен с едно дете.

Николай Бачев става член на Комисията по икономика, инвестиционно насърчаване и планиране, Комисия по образование, култура и вероизповедания и Комисия по следприватизационен и следконцесионен контрол.

На редовното заседание председателят на местния парламент Радослав Тасков даде отчет за дейността на Общински съвет Благоевград за периода 01.01.2022 година до 30.06.2022 година, като представи подробна информация по отношение работата на постоянните комисии и работата на Общинския съвет по приемане на решения на неговите заседания.

За отчетния период са проведени 12 заседания на Председателски съвет.

Постоянните комисии в Общински съвет Благоевград заседават съгласно предварително определен график, оповестен публично на официалната интернет-страница на Община Благоевград, в раздел „Общински съвет“, секция „План на заседания“.

Основната дейност на Общински съвет се извършва в постоянните комисии, където се водят дискусии и спорове, сблъскват се мнения и позиции, докато се стигне до общо становище, което да е най- правилното и най- полезното за хората, за града и за общината.

При необходимост от допълнителна информация на самите заседания на постоянните комисии, присъстват и представители на общинска администрация, които участват в изясняването на въпроси свързани със законността и целесъобразността на внесените предложения. Именно детайлното разглеждане на проектите за решения в постоянните комисии води до внасяне в заседание на Общинския съвет.

Общият брой на проведените заседания на постоянните комисии за отчетния период е 67, съответно по комисии са както следва:

  1. ПК „Бюджет, финанси и европроекти” 7 – заседания;
  2. ПК „Икономика, инвестиционно насърчаване и планиране” 8 – заседания;
  3. ПК „Устройство на територията, комунално-битово обслужване, екология и транспорт“ – 9 заседания;
  4. ПК „Социална и жилищна политика” – 5 заседания;
  5. ПК „Образование, култура и вероизповедания” – 8 заседания;
  6. ПК „ Здравеопазване“ – 6 заседания;
  7. ПК „Децата, младежта, спорта, туризма и неправителствени организации” – 6 заседания;
  8. ПК „Обществен ред, сигурност и противодействие на корупцията и установяване конфликт на интереси” – 5 заседания;
  9. ПК „Развитие на селските райони, земеделие и горско стопанство” – 7 заседания;
  10. ПК „Жалби и контрол изпълнението на решенията на ОбС и мониторинг на обществените и възлагателните поръчки” – 6 заседания.

През периода 01.01.2022 година до 30.06.2022 година, Общинският съвет Благоевград проведе 11 заседания, от които 6 редовни и 5 извънредни. Има едно  отложено заседание поради липса на кворум.

Броят на взетите решения от общинския съвет е 239.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *