15 млн. лева приходи от данъци в общината

Общият размер на приходите от местни данъци към 31.12.2021 г. е 15 млн. лева. Това е с 4,4 млн. лева повече от 2020 година. Планираните постъпления са преизпълнени с 29% на обща база. Това стана ясно по време на публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2021 година. Директорът на дирекция „Финанси “ Борис Механджийски съобщи, че  общият размер на приходите по отчет за 2021 година е в размер на 95 518 940 лева, в това число местни приходи – 33 188 426 лева и държавни 62 330 514 лева.

Председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков откри публичното обсъждане.

„Поради спецификата на 2021 година – три Народни събрания, два състава на служебно и два на редовно правителство – правната рамка, регулираща работата на общините, включително и в частта по реализиране на политиката за децентрализация, остана непроменена. Световната пандемия, от друга страна, изцяло преподреди приоритетите на всички обществени системи.

Община Благоевград и Общински съвет положиха усилия въпреки трудните условия да осигурят непрекъсваемост на най-важните публични услуги, а също така да подкрепят бизнеса, въпреки намалението на приходите“, отбеляза в доклада председателят на местния парламент.

От доклада за годишния отчет за изпълнение на бюджета става ясно, че собствените приходи, отнесени към общите постъпления, показват дял на местните постъпления 27,30% при средно за страната 31,62%, т.е този показател е с 4,32% по-нисък от средното за страната, което отново подкрепя твърдението, че Община Благоевград поддържа прекалено ниски нива на данъците и таксите за битови отпадъци, както и за административни и технически услуги, които отдавна не отговарят, както на разходите, които трябва да се финансират с тях, така и на доходите на населението.

Размерът на дълга като съотношение с планираните приходи и изравнителна субсидия е 36,3%  при  43,15%  средно за страната за 2021 година. Този показател за общината е намалял спрямо 2020 година с цели 21,7%, а за страната – с 9,61%, което показва, че предприетите действия на общинското ръководство за погасяването на стари задължения по договори за кредити, както и предоговарянето на погасителните вноски по дълга е дало значителен резултат.

Община Благоевград е приключила 2021 година с просрочени задължения в размер на 6,6%, което е с 3,7 % повече от 2020 година. Причината за драстичното повишаване на този показател са дължимите отчисления по ЗУО за периода 2011-2017 година, които към 30.06.2021 година са отразени като просрочени задължения.

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *