Първи сигнал в РИК: С „фалшиви“ медицински удостоверения искат да гласуват в подвижна секция

Сигнал от Айше Осман Хасан е постъпил в РИК Благоевград.

В жалбата са изложени твърдения за допуснати нарушения в Община Якоруда. Сочи се, че Кодексът регламентира уреждането на подвижна комисия, която да осигурява правото на глас на хора с трайни увреждания.

В случая се касаело за заявления на хора, които били в състояние да се придвижват до секционна комисия. Според подателя на сигнала, с това се целяло гласуване с хартиена бюлетина, за да можел да бъде „контролиран“ вота в полза на една партия. Изложени са твърдения, че подвижната секция за избиратели е образувана след 33 заявления от избиратели с трайни увреждания, които да гласуват с избирателна кутия. Навежда се в сигнала, че са налице „фалшиви“ медицински удостоверения.

От РИК Благоевград съобщават, че е образувана Подвижна избирателна секция.

С Решение № 115-НС / 20.09.2022г., РИК Благоевград е определила 1  брой ПСИК на територията на Община Якоруда. Формирала е и е утвърдила нейният номер, както и териториалният й обхват. Назначила е състава на Подвижната секционна избирателна комисия (ПСИК) на територията на Община Якоруда, съгласно Приложение №1, неразделна част от решението.

Съгласно чл. 37 от Изборния кодекс, избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма по образец.

Според ал. 3а на посочения текст – чл. 37 от ИК, органът компетентен да състави избирателните списъци, установява наличието на трайно увреждане на избирателя, което не му позволява да упражни избирателното си право в изборно помещение: служебно като вътрешна електронна административна услуга по реда на закона за електронно управление или като изиска документ от ТЕЛК (НЕЛК), когато служебната проверка е неуспешна.

Предвид горното РИК Благоевград не е компетентна да установи наличието или липсата на трайно увреждане на избирателя, нито да изисква документи от него.

РИК – Благоевград не е орган, компетентен да установява истинността, респективно верността на издадени медицински документи.

РИК остави без разглеждане сигнала от Айше Осман Хасан и го препрати по компетентност за произнасяне от РЗИ – Благоевград.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 дни от обявяването му.

 

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *