Дърводобивни фирми искат ясни критерии

Дърводобивни и дървопреработвателни предприятия искат критерии, по които да бъдат категоризирани фирмите. Това стана на редовна годишна консултация за политиката и практиката в областта на възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина в горските територии държавна собственост в обхвата на дейност на ЮЗДП ДП през 2023г.  Критериите ще дадат възможност на коректните фирми, които имат техника и назначени работници на трудови договори, да продължат дейността си.

Беше обсъдено предложение за   промяна на действащата нормативна уредба, с оглед позволяване и насърчаване на механизиран добив на дървесина. Част от присъстващите представители на фирми и сдружения внесоха писмени предложения, които да се вземат предвид при предстоящи промени в действащата нормативна уредба и предстоящото провеждане на тръжни процедури за 2023 година.

На срещата присъстваха представители на големите преработватели на дървесина в България, както и представители на фирми, извършващи дърводобивна дейност в района на ЮЗДП.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *