ЮЗУ получaва пари за 8 проекта

Осем проектни предложения на Югозападния университет „Неофит Рилски“  са одобрени за финансиране от Фонд „Научни изследвания“.

В „Конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г.“ в научна област Технически науки са класирани два проекта – „Разработване и изследване на нови модели на радио канали и антени за надеждна и устойчива безжична свързаност, позволяваща иновативни приложения в бъдещото прецизно земеделие, базирано на IoT“ (250 000 лв. за ЮЗУ „Неофит Рилски“, 100 000 лв. за СУ „Св. Климент Охридски“) с ръководител доц. д-р Николай Атанасов и „Биоелектрохимични системи за очистване на органични замърсители“ (110 00 лв. за ЮЗУ „Неофит Рилски“, 130 000 за ИЕЕС – БАН, 110 000 за ИИХ – БАН) с ръководител проф. д-р Марио Митов.

В научна област Технически науки и допълнителни области – Обществени науки, Математически науки и Информатика е класиран проектът „Иновативна методология за интегриране на асистиращи технологии в логопедичната терапия при деца и подрастващи“ (122 510 лв. за ЮЗУ „Неофит Рилски“, 152 621 за Института по роботика – БАН, 74 570 за УниБИТ) с ръководител доц. д-р Миглена Симонска.

В „Конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г.“ в научна област Хуманитарни науки е класиран проектът „Изследване на възможностите за изграждане на методически инструментариум за приложение на съвременни образователни и информационни технологии в преподаването“ на гл. ас. д-р Радослава Топалска.

В Конкурса „Българска научна периодика – 2023“ на едни от първите места са класирани проектите на четири списания на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Одобрените от Фонда проекти на периодични издания са: „Езиков свят“ с главен редактор и ръководител на проекта проф. д.ф.н. Магдалена Панайотова, „Балканистичен форум“ с главен редактор и ръководител на проекта доц. д-р Петър Воденичаров, „Психологическа мисъл“ с главен редактор и ръководител на проекта доц. д-р Наташа Ангелова и „Проблеми на постмодерността“ с главен редактор и ръководител на проекта проф. д.н. Добринка Пейчева.

Общата стойност на проектите е 548 094 лв. за Югозападния университет „Неофит Рилски“. Периодът на изпълнение е 1 година за проектите в  Конкурса „Българска научна периодика – 2023“ и 3 години за проектите в „Конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания“.

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *