ОА: ДНСК не забранява достъпа до сградите на бившите казарми в Благоевград, но те са рискови

По повод възникналото напрежение, свързано с използването на сградния фонд в парк „Македония” от спортните клубове в Благоевград, от пресцентъра на Областната администра бе изпратена следната позиция:

Във връзка с писмо от 14.04.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, адресирано до областния управител г-н Валери Сарандев и до кмета на Община Благоевград – г-н Илко Стоянов, Министерството указва, че мероприятията, за които е предоставен имотът на Община Благоевград не са реализирани и имотът следва да бъде прехвърлен от общината отново на държавата.

Проверка относно законността на сградите е извършена през 2019 г., като констатацията на РДНСК- Благоевград е, че съществуващите в имота три сгради са незаконно преустроени и следва да се преустанови тяхното ползване. Повторната констатация от извършената проверка от ДНСК- София през месец януари 2023 г. отново отбелязва, че сградите не са въведени в експлоатация и същите не следва да се ползват на законово основание.

В писмото на ДНСК от 18.01.2023 г. се указва на Община Благоевград да не изпълняват строително-монтажни работи до издаване на разрешение за строеж.

В нареждането на ДНСК- София не се ограничава достъпът до сградите, както и не се ограничава допускането на хора до тях. Не се забранява пребиваването на спортните клубове в помещенията, а се указва, че рискът от използването на незаконни сгради е изцяло върху Община Благоевград.

Освен това посочените сгради не представляват спортни обекти по смисъла на общинската наредба, не са включени в списъка на общинските спортни обекти и за тях няма ред и условия за отдаването им под наем или ползване.

В тази връзка областният управител на област Благоевград – г-н Стоян Христов призовава всички институции към отговорно поведение, гарантиращо сигурността, опазване живота и здравето на децата на Благоевград.

 

Пресцентър

Областна администрация Благоевград

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *