ЮЗУ „Неофит Рилски“ организира състезание по информатика и информационни технологии за кандидат-студенти

Природо-математическият факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ организира за поредна година състезание за проект по информатика и информационни технологии. В него могат да вземат участие ученици от 11 и 12 клас. Целта на състезанието е да предостави възможност на кандидат-студентите да демонстрират своите знания и умения в областта на компютърните науки.

Проектите могат да бъдат разработени в следните направления:

Дигитална рисунка – Компютърните рисунки могат да бъдат изработени с програма по избор (Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic и др.). Да не съдържат добавени готови графични обекти или други компютърни рисунки. Да са нарисувани със свободна ръка и с помощта на инструментите за рисуване на използвания графичен редактор. Рисунките трябва да бъдат във формат A4.

Дигитален колаж – Компютърните колажи (плакати) могат да бъдат разработени с програма по избор. Да комбинират фотографски и/или графични изображения с текст. Да представят цялостна идея, свързана с избрана от кандидата тема. Те могат да бъдат подписани от техните автори с инициали, пълни имена, кратко име и т.н. Колажите трябва да бъдат във формат A4.

Компютърна презентация – Компютърната презентация трябва да бъде създадена с помощта на Microsoft PowerPoint и да съдържа авторски текстове. Дизайнът на презентацията да бъде създаден изцяло от участника в конкурса. Използваните фотографии, графични изображения и други обекти да не нарушават авторските права на трети лица. Броят на слайдовете да бъде поне 10 като на първия слайд да бъде посочено заглавието на презентацията, имената на автора и ръководителя (ако има такъв).

Уеб сайт – Акцентът е чрез използването на подходящи информационни технологии да се създаде съвкупност от логически свързани уеб страници, които имат общ адрес в Интернет. Сайтът може да съдържа текст, снимки, графични елементи, звук, анимация и видео. Сайтът трябва да бъде реално съществуващ и достъпен чрез публичен уеб сървър. Проектите се представят чрез архив на файловете на сайта и описателна част (формат docx или pdf), която включва: използвани технологии, основни етапи при разработване на уеб сайта и реализирани функционалности.

Софтуерно приложение – Софтуерен продукт с графичен потребителски интерфейс на български или на английски език, който оптимизира или решава конкретна задача и е с практическо приложение за крайния потребител. Идеите могат да бъдат пряко свързани с подпомагане и/или подобряване на съвременния начин на живот. Етапите на реализация и функционалностите на проектите трябва да бъдат описани в текстов документ (формат docx или pdf), а при наличие на софтуерно приложение, пълният му програмен код също трябва да бъде предоставен.

Кандидат-студентът трябва да изпрати освен един от посочените проекти и лични данни: трите имена, училище, клас, адрес, тел., HYPERLINK „https://www.swu.bg/bg/prospectivestbg/admse/36-pbacc/839-itcompadm“e-mailHYPERLINK „https://www.swu.bg/bg/prospectivestbg/admse/36-pbacc/839-itcompadm“ и специалността/HYPERLINK „https://www.swu.bg/bg/prospectivestbg/admse/36-pbacc/839-itcompadm“итеHYPERLINK „https://www.swu.bg/bg/prospectivestbg/admse/36-pbacc/839-itcompadm“, за които би искал да кандидатства. Участието в състезанието е безплатно.

Проектите трябва да бъдат изпратени на адрес competition-inf@swu.bg. Сроковете за изпращане са както следва: за участие в Първи етап на състезанието до 5 март 2023 г., за участие във Втори етап – до 30 май 2023 г. Резултатите от състезанието ще бъдат обявени на сайта на университета до две седмици след обявените срокове, а участниците ще бъдат информирани лично.

Отличените ученици ще получат сертификат и право за кандидатстване и записване в специалностите „Информатика“ или „Информационни системи и технологии“.

Адрес за кореспонденция:

2700 гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов““66

Югозападен университет „Неофит Рилски“,

Природо-математически факултет, Катедра „Информатика“

Тел. 0882 998 721

E-mail: informaticsHYPERLINK „mailto:informatics@swu.bg“@HYPERLINK „mailto:informatics@swu.bg“swu.bg

ЮВашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *