Илко Стоянов обсъжда на кръгла маса с кметове антикорупционните реформи в общините, специален гост Херо Мустафа

Международният републикански институт (IRI) събра в столицата кметове и зам.-кметове от десет български общини, за да обсъдят приемането и прилагането на програми за антикорупционни реформи, изработени от работни групи на местно ниво с участието на представители на общинските власти и гражданския сектор. Дискусията се проведе под формата на кръгла маса със специален гост посланикът на САЩ в България Херо Мустафа.

В срещата, осъществена по програмата на IRI „Борба с корупцията на общинско ниво в България“, участваха кметовете на Благоевград – Илко Стоянов, на Стара Загора – Живко Тодоров, на Бургас – Димитър Николов, на Кърджали – Хасан Азис, на Русе – Пенчо Милков, на Перник – Станислав Владимиров, зам.-кметовете на Разград – Мирослав Грънчаров, на Враца – Александър Владимиров, на Велико Търново – Нейко Генчев, секретарят на Столичната община – Венера Милова.

“Днес съм тук с Вас по две причини. На първо място, за да изразя уважението си към работата и ангажимента Ви за повече прозрачност и на второ място, за да подчертая важността на Вашите усилия. Вашата работа е важна, защото повишаването на прозрачността и превенцията и противодействието на корупцията са ключът към повече просперитет за гражданите,” отбеляза посланик Мустафа в началото на срещата.

Кметовете и заместник-кметовете се обединиха около важността както на официалното приемане, така и на изпълнението на програмите от реформи, разработени в рамките на програмата IRI. Те отбелязаха общите предизвикателства, пред които са изправени по отношение на ефективната прозрачност и гражданското участие. Общинските лидери изразиха и готовност за ефективно реализиране на разработените реформи.

Програмният мениджър на IRI София Петкова подчерта, че общинските програми за антикорупционни реформи са продукт на работни групи във всяка от общините. Програмите се основават на предизвикателствата, идентифицирани чрез методологията за оценка на уязвимостта към корупция на IRI, която беше приложена в десетте общини. Работните групи създадоха програмите от реформи, като избраха уязвимостите, които те да адресират и изработиха реформи, съобразени с местните нужди.

Програмите от реформи, изготвени и приети с единодушие от общинските работни групи, бяха изпратени през декември 2022 г. на кметовете за разглеждане за официално приемане. Пет общини вече са приели своите програми за реформи с решение на общинските съвети – Стара Загора, Бургас, Кърджали, Разград и Столична община. Очаква се останалите общини да приемат своите програми за реформи през следващите месеци.

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *