Община Благоевград ще проучва нагласите за подмяна на печките на дърва и въглища с екологично отопление

Община Благоевград стартира проучване, чиято цел да е да се определят нагласите на домакинствата, отопляващи се на дърва и въглища, за безплатна подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативни форми за отопление. Анкетата ще предостави актуална информация за това дали и при какви условия жителите биха заменили отоплителните си устройства и с каква форма на отопление.

Това е първото мащабно действие, в което хората от общината могат да вземат отношение по чистотата на атмосферния въздух.

Екологичните ползи на проекта са много и неговото реализиране ще спомогне за това Благоевград да се превърне в по-чист и добър град за живеене.

За набиране на информация ще бъде проведено пряко стандартизирано интервю в дома на анкетиращите от Благоевград и от селата на общината. Това проучване се прави с цел подготовката за кандидатстване по планираната процедура „За по-чист въздух“ по Приоритет 5 „Въздух“ на Програмата „Околна среда“ 2021-2027 г. Процедурата има за цел да намали въздействието на домакинствата, използващи твърдо гориво, върху качеството на атмосферния въздух и така да бъде редуцирано количеството на фини прахови частици.

Във връзка с реализиране на проучването Община Благоевград отправя апел към гражданите да бъдат активни и да съдействат при провеждането на анкетата за постигане на оптимален резултат от проучването. Набраната информация ще бъде използвана единствено за целите на анализите и анонимността е напълно гарантирана. 

 

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *