Кариерна борса с участието на водещи организации в химическата индустрия се проведе в ЮЗУ „Неофит Рилски“

На 22 март 2023 г. в Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе Кариерна борса, насочена към студенти, обучаващи се в професионално направление 4.2. „Химически науки“. Участието във форума, който бе открит във фоайето на Първи учебен корпус, бе безплатно.

В рамките на събитието студенти от различни специалности имаха възможност да се запознаят с тенденциите на пазара на труда и възможностите за реализация, а работодателите да осъществят връзка с потенциални кадри.

В кариерния форум участваха 14 работодателски организации, водещи компании в химическата индустрия и други заинтересовани бизнес организации. На специално обособени щандове работодателите презентираха своята дейност и провеждаха кратки интервюта със студентите.

Представители на Кариерния център на Югозападния университет „Неофит Рилски“ участваха във форума със самостоятелен щанд. Специалистите от Центъра запознаха студентите и работодателите с услугите, които предлагат.

Кариерната борса бе организирана в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0013 „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в „Химикотехнологичен и металургичен университет“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Дейностите по проекта имат за цел, посредством модел на партньорство и взаимодействие с други университети, да модернизира и повиши качеството на обучението по професионално направление 4.2. Химически науки в Югозападния университет „Неофит Рилски“ чрез въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност в обучението на студентите, включително чрез прилагане на дигитални образователни технологии.

–––––––––––––––––––––––––––––––––www.eufunds.bg–––––––––––––––––––––––––––––––– 

Проект  BG05M2OP001-2.016-0013 „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и металургичен университет“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондовеВашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *