Културни контексти, политическо време, философски пространства на постмодерността230 години от рождението на Неофит Рилски

Интердисциплинарна конференция на тема „Културни контексти, политическо време, философски пространства на постмодерността“ събра последователи на Неофит. 

Събитието бе организирано от Философския факултет, Правно-историческия факултет и Факултета по изкуствата с активното участие на катедри „Философски и политически науки“, „Национална сигурност и публична администрация“, „Международно право и международни отношения“, „Връзки с обществеността“, „Културология“ и „Телевизионно, театрално и киноизкуство“.

Приветствие към академичната общност от името на ректорското ръководство отправи проф. д-р Иванка Станкова – заместник-ректор по научноизследователската дейност и докторантското развитие.

С официални приветствия към участниците в научния форум се обърнаха проф. д-р Борис Манов – декан на Философския факултет, проф. д.изк. Васил Марков – декан на Факултета по изкуствата и доц. д-р Николай Марин – декан на Правно-историческия факултет.

Проф. Манов отбеляза, че това е първата конференция, която обединява усилията на научната мисъл на три водещи факултета на Югозападния университет. Той подчерта, че по този начин се утвърждава интердисциплинарният подход в изследванията и в образователния процес.

Проф. Марков постави акцент върху актуалността на темата на научния форум и отбеляза, че един от големите ангажименти на съвременната наука е да бъде в полза на общественото развитие. Той пожела в бъдеще конференцията да обедини учени в национален и международен план.

Доц. Марин отбеляза, че научният форум впечатлява с доброто сътрудничество между трите факултета, които са намерили пресечна точка за организиране на значими научни дискусии. Той подчерта важността на конференцията, която е част от официалната програма по случай 230 години от рождението на Неофит Рилски и се провежда под патронажа на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит.

Научните дискусии бяха организирани в четири модула: Пленарни доклади, Политика, национална сигурност и обществени комуникации, Телевизионно, театрално и киноизкуство и Философия и науки за културата.

Пленарни доклади изнесоха утвърдени учени от Югозападния университет – проф. д-р Борис Манов, проф. д-р Габриела Белова, доц. д-р Гергана Георгиева, проф. д.ф.н. Валентин Канавров, и проф. д.ф.н. Нонка Богомилова от Българска академия на науките. Темите бяха посветени на личността в епохата на ноосферата, регулирането на изкуствения интелект, политиката като трансцендентален феномен и философските преосмисляния на глобалното в гранична ситуация. В отделните модули с доклади участваха проф. д.н. Анна Чолева-Димитрова, доц. д-р Силвия Кръстева, доц. д-р Славянка Ангелова, доц. д-р Николай Попов, доц. д-р Валентина Александрова и др.

В дискусиите от модул Политика, национална сигурност и обществени комуникации се включиха преподаватели, докторанти и студенти, които споделиха резултати от теоретични и емпирични изследвания и аргументираха своите позиции по съвременни проблеми. Фокусът беше насочен към тенденции, свързани с политиката и нормите, финансовата отговорност, антропонимната система, дигитализацията, хибридните войни,  убеждаващото политическо въздействие,  корпоративната социална отговорност, защитата на чувствителни данни, академичния PR, комуникативното действие и изкуствения интелект.

Третият модул Телевизионно, театрално и киноизкуство бе посветен на актуалните проблеми на визуалните изкуства в епохата на постмодерността. Обсъдиха се теми за личността и автономността на твореца, за новия феномен на трансмедийните художествени платформи, за спецификите на съвременното театрално изкуство с ролята на публиката в зрителната зала, с предизвикателствата пред актьорското превъплъщение, като част от зараждащото се културно и художествено направление на мета-модерността.

Четвъртият тематичен модул даде поле за очертаване на актуалните тенденции във Философията и науките за културата. Поставени бяха фундаменталните за съвременността теми за общата визия за човека, за неговата предопределеност в глобалната реалност, за постмодерната концепция за съзнанието, за отчуждението. Културните контексти бяха разгърнати върху границите на комуникативното действие, проблема за клонирането, за интересните и най-актуални феномени на „тролския дискурс“ и „пост-истината“, за една нова постмодерна концепция за „фотографското въображение“.

Междуфакултетската конференция даде възможност за среща и споделяне на изследователските начинания на всяка катедра и за изграждане на университетско пространство и комуникации на академичната общност на Югозападния университет „Неофит Рилски“.

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *