Кариерна борса с участието на водещи организации в химическата индустрия ще се проведе в ЮЗУ „Неофит Рилски“

На 29 септември 2023 г. (петък) в Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще се проведе Кариерна борса, насочена към студенти, обучаващи се в професионално направление 4.2. „Химически науки“. Целта на форума е запознаване на студентите с възможностите на пазара на труда и тяхната реализация, както и подпомагане на работодателите за връзка с потенциални кадри.

Кариерната борса ще бъде открита в 10.00 часа във фоайето на Първи учебен корпус. Участието в събитието е безплатно, на него могат да присъстват и студенти от други специалности.

          В кариерния форум ще участват работодателски организации и водещи компании в химическата индустрия. Всеки работодател ще има обособен щанд, където ще презентира своята дейност, както и ще провежда кратки интервюта със студентите. Кариерният център на Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще има щанд, на който ще представя своите услуги и ще осъществява връзка между студенти и работодатели.

         Кариерната борса се организира в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0013 „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в „Химикотехнологичен и металургичен университет“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Дейностите по проекта имат за цел, посредством модел на партньорство и взаимодействие с други университети, да модернизира и повиши качеството на обучението по професионално направление 4.2. Химически науки в Югозападния университет „Неофит Рилски“ чрез въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност в обучението на студентите, включително чрез прилагане на дигитални образователни технологии.

–––––––––––––––––––––––––––––––––www.eufunds.bg–––––––––––––––––––––––––––––––– 

Проект  BG05M2OP001-2.016-0013 „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и металургичен университет“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондовеВашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *