Кариерна борса за студенти се проведе в ЮЗУ „Неофит Рилски“

От 31 октомври до 7 ноември 2023 г., в Югозападния университет „Неофит Рилски,“ се проведе кариерна борса за студенти, специализиращи в областта на „Филология.“ Събитието се осъществи в рамките на проект финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж,“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Деканът на филологическия факултет и координатор на проекта, проф. Магдалена Панайотова, откри събитието и представи участниците и програмата.

В рамките на борсата, студентите имаха възможност да се запознаят с работата в медийния сектор, включително телевизия и радио, като бяха представени от директор на БНТ 2, д-р Добрина Богданова, и д-р Росинка Проданова от Радио Благоевград. Лекция на тема „Моето интервю за работа“ беше изнесена от Лена Станева от „Анимакс ООД.“

На 7 ноември бе организирано кариерно събитие с участието на работодатели от различни сфери, включително бизнес, дигитални частни компании, училища, Българска академия на науките (БАН), Регионално управление на образованието (РУО), Университетско издателство, преводачески и туристически агенции.

Преди кариерната борса, студентите получиха информация за перспективите за професионална реализация както в страната, така и в чужбина. Теми като нови тенденции на пазара на труда и перспективи за професионална реализация бяха обсъдени с учени и представители на „Персонал инвест.“След приключване на събитието, студентите имаха възможност да задават въпроси на представителите на бизнеса, свързани с информация за кариерни възможности в различни сектори, тенденции на пазара на труда и перспективи за професионална реализация.

 Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *