Не се случи съдебния спор за избор на кмет в Петрич, двама се отказаха да жалят и избора на ОбС-Петрич

С Определение № 2115/14.11.2023г. Административен съд – Благоевград остави без разглеждане жалбата на Любчо Минев, регистриран за участие в местните избори на 29.10.2023г. като кандидат за кмет на община Петрич, издигнат от ПП „Български гласъ“ и прекрати образуваното дело № 1083/2023г. против Решение № 306-МИ/31.10.2023г. на Общинска избирателна комисия – Петрич.

Съгласно Изборния кодекс на обжалване и съдебна проверка подлежат решенията на ОИК, с които се определят резултати от изборите. Оспореното Решение № 306-МИ/31.10.2023г. на ОИК – Петрич определя участниците във втория тур на изборите за кмет и има подготвителен характер относно провеждането на втория тур, който да определи крайния избор. В този смисъл Решението за резултатите от първи тур на проведените местни избори не подлежи на обжалване отделно от решението за определяне на окончателния изборен резултат от втори тур, което е било известно преди датата на постъпване на жалбата в Административния съд в Благоевград. Поради което липсва годен за обжалване административен акт.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Административен съд – Благоевград насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание делото, образувано против Решение № 300-МИ/31.10.2023г. на Общинска избирателна комисия – Петрич за определяне на изборните резултати за общински съветници на община Петрич.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 22.11.2023г. от 11:30 часа.

Към адм. дело №1068/2023г. по оспорения избор на Общински съвет – Петрич бяха присъединени още пет дела по описа на Административен съд – Благоевград, всички образувани по жалби срещу № 300-МИ/31.10.2023 г. на ОИК – Петрич: адм. дело № 1069/2023 г., образувано по жалба на Лъчезар Митрев; адм. дело № 1073, образувано по жалба на ПП „Движение напред България“, ПП „Справедлива България обединени родолюбци – СБОР“, ПП „Български гласъ“, ПП „Бъдеще за родината“, ПП „ВМРО – Българско национално движение“ и Партия на зелените; адм. дело № 1082/2023 г., образувано по жалба на Росен Срадков; адм. дело № 1092/2023 г., образувано по жалба на Илияна Попова и адм. дело № 1093/2023 г., образувано по жалба на Илия Пашов.

Двама от жалбоподателите са депозирали в Административен съд – Благоевград молби за оттегляне на подадените жалби – Лъчезар Митрев и Илия Пашов, и двамата в качеството им на кандидати за общински съветници в община Петрич. С Определение №2120/14.11.2023г. съдът оставя без разглеждане жалбите им и прекратява производството по адм. дело № 1068/2023г. в частта му по подадените жалби от Лъчезар Митрев и Илия Пашов срещу Решение № 300-МИ/31.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия /ОИК/ – Петрич.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *