Община Петрич взема мерки за защита от сезонните бедствия

Община Петрич предприема действия за подобряване на защитата от евентуални наводнения в резултат на проливни дъждове. Текущият проект „Аварийни дейности – бетониране на водоотвеждащ канал – дере, минаващ през средата на с. Марикостиново“ включва чистене и профилиране на коритото на дерето в рамките на селото. Това има за цел да осигури безопасно изтичане на водата и да предотврати риска от наводнения на жилищни сгради.

Експерти установиха, че вследствие на поройните дъждове и затлачването на дерето с наноси, растителност и отпадъци, се е достигнало до крайно ограничаване на пропускателната му способност. Установена е спешна необходимост от изпълнение на дейности за защита от вредното въздействие на водите, от наводнения и за защита на леглото и бреговете на дерето от ерозия.

Във връзка с неотложната необходимост от дейности, e направена експертна оценка и изготвен идеен проект, с който се кандидатствано за финансиране. По проекта 290 м. е частта от дерето, която ще се бетонира изцяло с извеждащо корито, ще бъдат изградени отводнителни решетки по улици до дерето, за да се влива дъждовната вода в дерето, вместо да подкопава улиците.
Следва почистване и ремонт, където има проблеми.  Мостът на дерето до Кметството в село Марикостиново ще бъде укрепен, ще се положат бордюри и монтират предпазни мантинели. По проекта е предвидено и да се изгради и пясъкоуловител.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *