Представиха резултатите от изпълнението на проект „Интегрирани действия за съвместна координация и отговорност към рисковете от наводнения в трансграничната зона – Flood guard“

Областната администрация в Благоевград обяви успешното завършване на проекта „Интегрирани действия за съвместна координация и отговорност към рисковете от наводнения в трансграничната зона – Flood guard“. Проектът, който беше финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020, имаше за цел да подобри способността за реакция при наводнения и да засили сътрудничеството между различните институции в региона.

Проектните дейности включваха изграждане и оборудване на съвместен учебно-тренировъчен център в Благоевград, доставка на специализирано оборудване и превозни средства, повишаване на техническия капацитет за действия при наводнения чрез доставка на спасителни лодки, помпи, въжени системи за спасяване и други. Проектът също така насърчава обмен на опит и добри практики за превенция и реакция при наводнения чрез участие в обучителни семинари и съвместни работни групи с гръцките партньори.

Резултатите от проекта включват подобрена информираност, по-добро междуинституционално партньорство и повишен капацитет в областта на превенцията и реакцията при наводнения. Проектът също така допринася за хармонизацията на данните, свързани с прилагането на Директива за наводненията, и предоставя инструменти и софтуер за пренос на данни от други информационни системи за управление на водите и риска от наводнение. Важен компонент на проекта е и подобряването на системата за ранно предупреждение и управление на риска от наводнение.

Проектът се реализира в партньорство с Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и Национален институт по метеорология и хидрология. Трансграничните партньори включват Генералния секретариат по водите към Министерството на околната среда и енергетиката и Децентрализираната администрация на Македония и Тракия.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *