37,32 лева става месечната здравна вноска за самоосигуряващите се

От 1 януари 2024 г., самоосигуряващите се граждани, които сами внасят задължителните здравни вноски, дължат месечно по 37,32 лева. Този режим се отнася за тези, които не упражняват трудова дейност и не се осигуряват от държавата, като например трайно безработните, които не получават обезщетение за безработица.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица също е увеличен от началото на годината и вече е 933 лева. Здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху месечен осигурителен доход не по-малък от 466,50 лв. и не повече от 3750 лв. месечно.

Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. За месец януари 2024 г., например, вноската трябва да се внесе до 25 февруари 2024 г. или през първия работен ден след тази дата. За внасяне на вноските се използва декларация Образец 7, която се подава електронно с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП, чрез Портала за електронни услуги или в офис на приходната агенция.

Тези лица могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват вноски, чрез електронната услуга на НАП. Също така, справка за здравния статус може да бъде направена и по телефона, където системата предоставя данни и за несъответстващите вноски за различни периоди.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *