Общински съвет – Банско прие нови проекти, правила и именуване на Здравната служба в Добринище

На първото си редовно заседание за 2024 г., Общинският съвет на Банско разгледа редица въпроси. Съветниците приеха отчетите за дейността на Общинския съвет и неговите комисии през второто полугодие на 2023 г. Също така беше одобрен договор с горските стопанства за управление, стопанисване и опазване на горските територии, които са общинска собственост.

В рамките на заседанието съветниците взеха решение Община Банско да кандидатства за два проекта. Първият проект е свързан с изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие. Вторият проект е част от Схемата за подкрепа на малки проекти в селектирани общини за насърчаване на развитието и иновациите за постигане на добро демократично управление. Банско ще работи съвместно с общините Хаджидимово, Гърмен и Разлог по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури.

Съветът прие и Годишен план за паша, правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите, както и актуализиран План за противодействие на тероризма на територията на община Банско. Освен това, беше подкрепено предложението да се именува Здравната служба в град Добринище на доц. д-р Асен Златев. Сградата на Здравната служба беше санирана през 2023 г. в рамките на Програма „Красива България“.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *