Фирмите подават електронни справки за изплатени суми на физически лица до 28 февруари

Напомня се на всички предприятия и самоосигуряващи се лица, които са изплатили доходи на физически лица през 2023 г., включително и от трудови правоотношения, че трябва да представят електронни справки за платените суми до Националната агенция за приходите до 28 февруари.

Отбелязваме, че има промени в данните, които трябва да се включат в справката по чл. 73, ал. 6 от Закона за доходите от физически лица (ЗДДФЛ). Заедно с обявените през 2023 г. доходи по трудови правоотношения и удържаните данъци и осигурителни вноски, работодателите трябва да декларират и дадени необлагаеми доходи, като например:

Ваучери за храна, освободени от данъчно облагане съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане, обезщетения за първите три дни от болничния, еднократни помощи за раждане, осиновяване, сключване на граждански брак и други.

Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ трябва да обяви и доходите от извънтрудови правоотношения, такива като: свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наеми и други възмездни предоставяния.

За да бъде улеснено предаването на справките, НАП предоставя клиентско приложение на своя уебсайт. Работодателите могат да следят декларираните от тях данни и през две електронни услуги с Персонален Идентификационен Код (ПИК) и Квалифициран Електронен Подпис (КЕП). Информацията, предоставена към НАП от предприятията, ще бъде включена в предварително попълнените данъчни декларации, достъпни в Портала за електронни услуги в началото на март.

За допълнителна информация относно попълването на данните и подаването на справките, моля, свържете се с Информационния център на НАП на телефон: 0700 18 700 или 02/9859 6801, съобразно тарифата на съответния оператор.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *