Изградиха Общностен център и детска площадка в Благоевград по проект

Община Благоевград обяви реализирани резултати по проекта“Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите в община Благоевград“, който има за цел подобряване на условията на живот на ромската общност в района на междинната пресконференция по проекта. Представителите на проекта представиха изключителните постижения и важните инициативи, които са били реализирани по време на неговото изпълнение.

Сред ключовите постижения са изграждането на Общностен център с детска площадка, създаването на нови работни места, подобряването на достъпа до здравни услуги чрез доставянето на медицинско оборудване и назначаването на медицинска сестра, както и предоставянето на образователни и професионални възможности за ромската общност. Организирани са също разнообразни културни събития, включващи Рома Прайд – Дни на ромската гордост и култура и Месец на правата на човека, които имаха за цел повишаване на осведомеността и съзнателността за ромската култура и правата на човека.

Проектът получи финансиране чрез програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за периода 2014-2021 година. Това финансиране съществено допринесе за успешната реализация на проекта и за създаването на устойчиви механизми за подобряване на състоянието и възможностите на хората, живеещи в ромските общности.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *