Център за социални и здравни услуги бе открит в Перник

В Перник бе открит Център за социални и здравни услуги, като част от проекта „Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“. Проектът се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г. и се изпълнява от Община Перник.

Центърът, разположен на улица „Младен Стоянов“, блок 7, ще предлага широк спектър от качествени интегрирани социално-здравни услуги. Екипът от специалисти включва психолог, адвокат, социален работник, здравни специалисти и образователни медиатори, които ще предоставят персонализирани услуги в областта на социалното подпомагане, образованието, заетостта и здравеопазването.

Целта на центъра е да създаде равни възможности за всички жители на град Перник и да помогне за преодоляване на стереотипите и предразсъдъците срещу ромската общност. Той ще работи за сближаване, помощ и подкрепа за всички жители на града.

Събитието по откриването на центъра бе посетено от ръководители на проекта, представители на общината, както и гости от различни институции. Развитието на местните общности и преодоляването на негативните стереотипи са сред основните приоритети на проекта.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *