Окръжен съд – Благоевград открива процедура за подбор на медиатори

Окръжен съд – Благоевград обяви процедура за подбор на 11 съдебни медиатори за съдебен център по медиация. Съгласно решението по протокол № 14/26.03.2024 г.по т.32 на Съдийската колегия от 26.03.2024 г., беше определен броят медиатори за съдебния център.

Кандидатите имат възможност да подават заявления за участие в процедурата до 26.04.2024 г. Заявленията трябва да бъдат подписани и съдържат необходимите документи, сред които автобиография, копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“, както и копия от други документи, удостоверяващи квалификацията и опита на кандидата в областта на медиацията.

След подбора, кандидатите ще бъдат подложени на писмен тест на 10.05.2024 г., след което ще последва устно събеседване в периода от 27 до 31 май 2024 г. Резултатите от писмения тест ще бъдат обявени на 17.05.2024 г.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *