Правят проверка за готовността за предотвратяване на пожари в горските територии през 2024 г. в ЮЗДП

В ЮЗДП се проведе важна проверка за готовността за предотвратяване на пожари в горските територии през 2024 г. В работната среща участваха експерти от Предприятието, представители на Изпълнителната дирекция по горите, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, регионалните дирекции по горите в Благоевград, Кюстендил и София, както и представители на РД „ПБЗН“ в Благоевград, Кюстендил, Перник и София.

Целта на срещата беше да се провери готовността и да се вземат превантивни мерки за предотвратяване на пожарите в горите. Комисията беше информирана за изпълнението на мероприятията за 2023 г. и плановете за защита на горските територии от пожари през настоящата година.

ЮЗДП разполага с 32 високопроходими автомобила, оборудвани със системи за пожарогасене, както и 9 пожаронаблюдателни кули. На този етап предприятието има необходимост от закупуване на защитни облекла и лични предпазни средства за част от служителите, участващи в гасенето на горски и полски пожари.

Беше докладвано, че 90 служители на ЮЗДП, ръководители на специализирани групи за гасене на горски пожари, са преминали обучение в Центъра за обучение на ГДПБЗН в град Монтана. Подробен доклад за изпълнението на мерките и предвидените мероприятия за защита на горските територии от пожари направи инж. Петко Ангелов, началник отдел „Опазване на горски територии“. Той отбеляза, че във всяко териториално поделение на ЮЗДП се изготвят годишни планове за защита на горските територии от пожари, които са обезпечени със средства от стопанската дейност на предприятието.

Комисията прие документацията на годишните планове за защита на горските територии от пожари в държавните горски и ловни стопанства на ЮЗДП. Допълнителен съвместен контрол за изпълнението на планираните мероприятия и спазването на правилата за пожарна безопасност ще се осъществи до 10 юли.

От Агенцията по горите напомнят, че по време на пожароопасния сезон е забранено паленето на огън в горските територии, освен на обособените за целта места, както и на по-малко от 100 м от границите на горите. При възникване на пожар трябва незабавно да се подаде сигнал на единния европейски номер за спешни повиквания 112.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *