Окръжен съд Благоевград постанови наказание „Доживотен затвор без замяна“ по дело за убийство

Петчленен състав на Окръжния съд в Благоевград призна за виновна К. Д. в това, че на 19.11.2020 г. в апартамент на къща, находящ се в гр. Сандански, умишлено е умъртвила повече от едно лице – малолетната си рождена дъщеря и малолетния си рожден син, като убийството е извършено по особено мъчителен начин за убитите и с особена жестокост – престъпление по чл.116 ал.1 т.3 пр.3 и 4, т.4 пр.2 и 3 и т.6 пр.2 и 3 НК вр. чл.115 НК .

На подсъдимата съдът наложи наказание „ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР БЕЗ ЗАМЯНА“ при първоначален СПЕЦИАЛЕН режим. Подсъдимата е осъдена да заплати на Г. Т. обезщетения за причинени в резултат на престъплението неимуществени вреди, изразяващи се в причинени болки и страдания от смъртта на децата му, в размер на по 350 000 /триста и петдесет хиляди/ лева за всяко от децата, или общо в размер на 700 000 (седемстотин хиляди) лева, ведно с законните лихви върху сумата от деня на увреждането – 19.11.2020 год. до окончателното им изплащане.

На основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимата е осъдена да заплати по сметка на ОД на МВР – Благоевград направените в хода на досъдебното производство разноски за вещи лица в размер на 15418,67 /петнадесет хиляди четиристотин и осемнадесет лева и шестдесет и седем стотинки/ лева и по сметка на Окръжен съд – Благоевград сумата от 28 000 /двадесет и осем хиляди/ лева държавна такса върху уважения размер на гражданския иск, както и по 5 /пет/ лева за издаване на изпълнителен лист за всяка от посочените суми.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Софийския апелативен съд в 15 – дневен срок от днес.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *