Как да изхвърлим правилно старото електронно оборудване?

Телевизорите, аудио и звукова техника, компютрите и другата домакинска техника попадат в категорията на Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). За да не навредим на околната среда, е важно да знаем как да ги изхвърлим правилно.

Електрическите уреди съдържат опасни вещества, които са вредни за природата. За безопасното им обезвреждане трябва да се обърнем към лица или фирми, притежаващи документи за изкупуване на ИУЕЕО. Така можем да осигурим рециклиране на компонентите, които ще бъдат използвани за производство на нови продукти.

Масово разпространени отпадъци от бита са:

  1. Опаковки, хартия и картон, пластмаса,  стъкло и метали

Повече информация за системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки в община Благоевград можете да намерите тук: https://ecopartners.bg/blagoevgrad-bg/

  1. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) – аудио и звукова техника, компютърни конфигурации, домакинска техника и др. подобни.

Непълен списък на лицата, които имат право да изкупуват ИУЕЕО на територията на община Благоевград е достъпен ТУК

  1. Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) – портативни, автомобилни и индустриални батерии и акумулатори, оловни акумулаторни батерии.

Непълен списък на лицата, които имат право да изкупуват НУБА на територията на община Благоевград е достъпен ТУК

  1. Едрогабаритни (обемни) отпадъци (ЕГО) – дивани, дюшеци, маси и друго обзавеждане от домакинства и офиси.

ЕГО на територията на община Благоевград се събират от ОП „Чистота – Благоевград“, съгласно приложения ТУК график

  1. Текстилни отпадъци (ТО) – облекла, текстилни материали, обувки и чанти.

За събирането на текстилните отпадъци, генерирани на територията на Община Благоевград са сключени договори с: „ТЕКСЛАЙФ“ ООД – за годни за употреба битови отпадъци от дрехи, домашен текстил, чанти и други аксесоарии с „ЕВРОТЕКС“ ЕООД – за битови отпадъци от облекла, текстилни материали и обувки.

Контейнерите за текстилни отпадъци и обувки са разположени на следните адреси:

  1. Опасни отпадъци – събират се от „БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД съгласно графика, публикуван ТУК


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *