Displaying articles by tag: Административен съд

Административен съд – Благоевград забранява достъпа до сградата за периода на извънредно положение

Забранява се достъпът до сградата на Административен съд – Благоевград за граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица. Забраната е въведена със Заповед на председателя на Административен съд – Благоевград, съгласно решение на Висшия съдебен…

И Административен съд отлага делата от 13 март до 10 април

Административен съд – Благоевград  отменя насрочените съдебни заседания за периода от 13.03.2020 г. до 10.04.2020 г. Страните по делата и техните процесуални представители ще бъдат уведомени по надлежния ред при последващо насрочване на открити съдебни заседания. Насрочените за 11 и…

И ВАС каза, че съветът в Благоевград е законен

Върховен административен съд оставя в сила решението на Административен съд – Благоевград. С него  се потвърждава решение на ОИК – Благоевград за обявяване на резултатите от произведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници в община Благоевград. И след решението…

Съдът потвърди решението на ОИК – Петрич за свалената кметица на Коларово

Административен съд – Благоевград потвърди решението на ОИК – Петрич за предсрочно прекратените пълномощия на кмета на село Коларово, община Петрич. Съдът обезсилва издаденото  удостоверение  на Величка Спасова за избран за кмет на кметство Коларово. Пълномощията на Спасова са прекратени…

Свалената кметица на Коларово чака решение на съда

Административен съд – Благоевград ще се произнесе в срок по делото за прекратените пълномощия на кмета на село Коларово, община Петрич. В открито заседание съдът изслуша по същество страните по оспореното решение на ОИК – Петрич относно прекратените пълномощията на…

Кметът на Копривлен потвърден и от ВАС

Върховният административен съд  потвърди решението на Административен съд – Благоевград за изборите за кмет на кметство Копривлен. Решението на Административен съд – Благоевград бе оспорено с касационна жалба от Ангел Зайков, кандидат за кмет на село Копривлен. В Административен съд…

Какво следва след решението на Административен съд по казуса Томов

След решението на Административен съд най-вероятно то ще бъде обжалвано. Ако Върховният административен съд  потвърди решението на АС,  свиквам незабавно заседание на Общинска избирателна комисия, заяви председателят адвокат Мартин Бусаров. Той се надява колегите му да не възпрепятстват заседанието и…

И ОИК в нарушение на закона, трябвало да прекратят пълномощията на кмета

Административният  съдия Димитър Узунов върна в Общинска избирателна комисия   казуса с благоевградския кмет. Съдът отмени решението, с което ОИК – Благоевград отказа да прекрати пълномощията на кмета на община Благоевград. Връща преписката на Общинска избирателна комисия – Благоевград за ново…