Displaying articles by tag: бюджет 2024

Община Радомир с бюджет от 40 289 887 лв. за 2024 година

Общинският съвет в Радомир прие бюджета на общината за 2024 г. – 40,289,887 лв. Този бюджет е с около 3 млн. лв. повече в сравнение с предходната година. Общият размер на бюджета е разпределен между приходите и разходите, като част от…

101 110 000 лева е планиран бюджетът на Община Кюстендил

Бюджетът за 2024 г. на община Кюстендил е планиран в размер на 101 110 000лв лева, обхващайки приходи и разходи. Съществуващият дефицит до 10 ноември 2023 г. е в размер на 6 305 000 лева. Приходната част ще се формира…