Displaying articles by tag: бюджет

Община Банско с бюджет за нормалното функциониране на училища, детски градини, заведения за социални услуги и културни институции

Общинският съвет на Банско прие бюджета на общината за 2024 г., който обхваща макрорамка от 37 366 197 лева. Разпределението на средствата включва приходи от делегирани дейности на държавата в размер на 19 024 131 лева и местни дейности на…

В Разлог с повече средства за социални услуги, инфраструктура и здравеопазване

За текущата година общият размер на планираните постъпления в бюджета на Община Разлог е в размер на 42 861 149 лева. Това включва приходи, трансфери и финансиране. Общината отчита приходна част от данъчни и неданъчни приходи в общ размер на…

Повече пари за деца със специални потребности, Центъра за личностно и творческо развитие и за селата на община Благоевград

С 36 гласа „за“, 2 „против“ и 0 „въздържал се“ общинските съветници одобриха Бюджет 2024 на Община Благоевград. Кметът Методи Байкушев представи основните параметри на бюджета, посочвайки, че е трудно изпълним поради финансовото наследство, оставено на общината. Градоначалникът уточни, че предвидените…

50 милиона лева отпуска държавата на Благоевград за изграждане и ремонт на улици

Общественото обсъждане на проекта за бюджет и инвестиционна програма на Община Благоевград за 2024 г. се проведе с висок обществен интерес. Кметът Методи Байкушев подчерта важността на бюджета, като го определи не само като числа, а като политика. Общият размер…

Да обсъдим проекта на бюджета на Община Благоевград за 2024 година

Община Благоевград планира балансиран бюджет за 2024 г., отразяващ политиките и приоритетите, които ще бъдат следвани през тази година. Постига се положително салдо, като очакваните приходи са в размер на 45 785 337 лв., а планираните разходи – 43 599…

Детските градини в благоевградско със собствени бюджети

Общинските съветници в Благоевград одобриха предложение за въвеждане на система за делегирани бюджети в общинските детски градини и Центъра за личностно и творческо развитие на децата.  Системата на делегирани бюджети цели да предостави по-голяма независимост на детските заведения и по-добра…

Исторически висок бюджет в Благоевград

Проектобюджетът на Община Благоевград за 2023 г. е с исторически висока стойност от 124,2 млн. лв., съобщи кметът Илко Стоянов на пресконференция. От тази сума, 79 млн. лв. са държавно делегирани, а 45 млн. лв. са от местни приходи. С…

Какви общественозначими обекти ще се ремонтират в Благоевград и селата, вижте:

Неработещата от години обществена тоалетна в Централната градска градина в Благоевград ще бъде ремонтирана и до няколко месеца дейността ѝ ще бъде възстановена. Това съобщи на пресконференция кметът Илко Стоянов. Предстои цялостен ремонт на фасадата на санитарното помещение. Ще бъде…