Displaying articles by tag: Дамян Дамянов

Гасят ръчно пожар в Рила

Над 400 дка вече е засегнал пожарът  в Национален парк „Рила“. В алпийската част горят високи треви, планинска хвойна и клекови формации, а в долната част – смесена борово-смърчова гора, съобщи директорът на ЮЗДП инж. Дамян Дамянов. Над 55 служители…

Масов отстрел на диви свине

Започва масов отстрел и улов в капани за диви свине в гората. Горските стопанства, съвместно с ловните дружинки по места разпределиха действията си за масовия улов. Една седмица ще работят активно по горските и ловни стопанства за изграждане и поставяне…

Как се опълчваме на африканската чума и в Пиринско?

Срещи с кметовете, за да се подготвят места за изкопаване на ями за загробване на заболели животни. Срещи с всички ловни сдружения за разясняване на проблемите при възникване на огнище на африканска чума. Това са чест от мерките, които ще…