Displaying articles by tag: данъци 7

Събират данъците в община Гоце Делчев

Община Гоце Делчев уведомява данъчнозадължените лица, че вече е възможно извършването на плащания за задълженията за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък моторни средства. Гражданите имат възможност да заплатят пълния размер на задълженията си до 30 април и…