Displaying articles by tag: Държавна агенция за закрила на дететод

Отличия за социалните центрове в Благоевград

Държавна агенция закрила на детето отличи Центровете за настаняване от семеен тип  за деца и младежи с увреждания на територията на община Благоевград с почетни плакети,  с отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“. На официалната церемония, в София,  присъстваха социалният…