Displaying articles by tag: задължения

Можем да си платим данъците до 3 май с 5% отстъпка

3 май е крайният срок, в който собственици на имоти и МПС, могат да се възползват от възможността за 5% отстъпка, в случай че заплатят пълния размер на  задълженията си към Община Благоевград. Данъците може да бъдат заплатени на касите…

30% по-малко общински наем, ако нямате задължения обаче

Вноските по всички сключени договори за наем и концесии, касаещи общински имоти, с изключение на общинските жилища, ще бъдат намалени с 30 %. Единственото условие е наемателите и концесионерите да нямат задължения към Община Благоевград към 31.12.2021 г. Решението бе…

Виртуален пос терминал и в община Гоце Делчев

Данъчнозадължените лица за местни данъци и такси към община Гоце Делчев ще могат да заплатят задълженията си с виртуален пос терминал. Услугата е достъпна от преди ден през сайта на община Гоце Делчев, меню Местни данъци и такси, през линка,…