Displaying articles by tag: залесителна акция

Публичният сектор – социално отговорни за нови гори и повече кислород

Югозападното предприятие отчита повишен интерес от страна на редица сектори и организации към развитие на съвместна дейност, насочена основно към създаването на нови гори. Разработваните от предприятието нови проекти и нарастващият брой посещения на ученици, студенти, представители на български и…

Горски отгледаха над 400 000 фиданки от контейнери

Над 10 000 контейнери фиданки от черен бор, космат дъб, източен чинар, черна елша и бряст са предоставени за засаждане в село Локорско. Последната партида от 4200 броя ще бъдат залесени тази есен с цел възстановяване на крайречни горски екосистеми в…