Displaying articles by tag: избори за общински съветници

Съдът отказа да търси преференциите на неуспели кандидат-съветници в Благоевград

Съдът не може да се превърне в следваща изборна администрация като извършва повторно ръчно преброяване на всички бюлетини. Това е посочено в решение на Конституционния съд, на което се позовават магистрати от Административен съд – Благоевград оставяйки без уважение искането…

Втора жалба срещу избора на общински съветници в Сандански

Ново дело по Изборния кодекс е образувано в Административен съд – Благоевград срещу решението на ОИК Сандански, с което е обявен резултатът от изборите за общински съветници в общината. Делото е образувано по жалба от Васка Терзиева-Рачева, кандидат за общински…