Displaying articles by tag: именити музиканти

Главен асистент от ЮЗУ на концерт сред именити музиканти в Брюксел

Гл. ас. д-р Валери Димчев, преподавател в катедра „Музика“ на Факултета по изкуствата, взе участие в концертa BAL-KAN (Honey & Blood), състоял се в Центъра за изящни изкуства „Бозар“ (BOZAR – Centre for Fine Arts) в Брюксел, Белгия. Проектът е…