Displaying articles by tag: кариерна борса

Кариерна борса за студенти се проведе в ЮЗУ „Неофит Рилски“

От 31 октомври до 7 ноември 2023 г., в Югозападния университет „Неофит Рилски,“ се проведе кариерна борса за студенти, специализиращи в областта на „Филология.“ Събитието се осъществи в рамките на проект финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж,“…

Кариерна борса с участието на водещи организации в химическата индустрия ще се проведе в ЮЗУ „Неофит Рилски“

На 29 септември 2023 г. (петък) в Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще се проведе Кариерна борса, насочена към студенти, обучаващи се в професионално направление 4.2. „Химически науки“. Целта на форума е запознаване на студентите с възможностите на пазара на труда…

Кариерна борса с участието на водещи организации в химическата индустрия ще се проведе в ЮЗУ „Неофит Рилски“

​На 22 март 2023 г. (сряда) в Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще се проведе Кариерна борса, насочена към студенти, обучаващи се в професионално направление 4.2. „Химически науки“. Целта на форума е запознаване на студентите с възможностите на пазара на труда…