Displaying articles by tag: кариерна ориентация

Кариерна борса за студенти се проведе в ЮЗУ „Неофит Рилски“

От 31 октомври до 7 ноември 2023 г., в Югозападния университет „Неофит Рилски,“ се проведе кариерна борса за студенти, специализиращи в областта на „Филология.“ Събитието се осъществи в рамките на проект финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж,“…

Търговско-промишлената палата приключва социален проект

Младежи със специфични потребности подобриха знания и умения с обучение по проект на Търговско-промишлената палата Благоевград. Лица, настанени в социални услуги от резидентен тип, преминаха обучения по компютър, чужд език и други специфични умения. Школата за социално уязвимите курсисти се…