Displaying articles by tag: контейнери

Поне фиданки в контейнери покълнаха по време на пандемията

Горските се гордеят с отгледаните  повече от 730 000 широколистни и иглолистни фиданки от 9 дървесни вида по време на пандемията. Засети са в „Държавно горско стопанство София” в горския разсадник – с. Локорско само в рамките на няколко месеца…

Чистете гардероба, поставиха новите контейнери за текстилни отпадъци

Поставиха пет нови контейнера за текстилни отпадъци в Благоевград. Те са брандирани със знака на община Благоевград, както и с надписи, обозначаващи тяхното предназначение. Добре е дрехите да са изпрани и да бъдат поставени в торба. Поставени са на възлови…

Планират 800 000 дръвчета в контейнери

800 000 дръвчета от 17 дървесни и храстови видове с местен генетичен произход е планирано да се произведат в държавния горски разсадник „Локорско” на Югозападното държавно предприятие. Започна засяването на контейнери с дъбови жълъди за производството на фиданки през 2020…

И китайци искат от нашите фиданки в контейнери

Китайски фирми вече са заявили желание за износ на фиданки в контейнери от определени горскодървесни видове, съобщиха от Югозападното държавно предприятие . Има много голям интерес към производството на контейнерни фиданки и от страна на другите държавни горски предприятия в…

Горски отгледаха над 400 000 фиданки от контейнери

Над 10 000 контейнери фиданки от черен бор, космат дъб, източен чинар, черна елша и бряст са предоставени за засаждане в село Локорско. Последната партида от 4200 броя ще бъдат залесени тази есен с цел възстановяване на крайречни горски екосистеми в…

Контейнери под земята и в Благоевград

Първите подземни контейнери за битов отпадък ще бъдат поставени в Благоевград. Монтирането им ще започне тази седмица. Те ще бъдат в района на площад „Македония“. Първоначално ще бъдат поставени 8 броя модерни съдове за смет. 3 от тях ще бъдат…

Фиданки в контейнери за опожарени гори

Първите контейнерни фиданки от черен бор, произведени с доставената от Югозападното държавно предприятие автоматизирана поточна линия по европейски проект, вече са факт. Топлото време през есента ускори покълването на заложените семена в пробната серия контейнери, напълнени при тестовото пускане на…

Слагаме пепелта в нови „ракли“

Нови съдове за пепел слага Общинска фирма „Биострой“.  Новите контейнери са с надпис „ПЕПЕЛ“  и ще бъдат разположени, както в централна градска част, така и в кварталите на Благоевград.  Те са тип „Ракла“ и са с обем от 660 литра.…