Displaying articles by tag: конференция

За толерантността с израелския посланик

Дискриминацията и мирното съжителство, толерантност и нетърпимост в съвременния свят дискутираха на младежка конференция.  Студентският съвет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ със съдействието на Академия за лидери бе организатор и домакин на конференцията.  В  нея участваха студенти от специалностите „Международни…

Асистент -доктор от ЮЗУ нищи медийната прозрачност на международна конференция

Асистент – доктор Милена Янкова, преподавател в катедра „Връзки с обществеността“ към Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ взе участие в петата юбилейна международна научна конференция „Обществените промени в глобалния свят“, организирана от Правния факултет на университета „Гоце Делчев“…