Displaying articles by tag: критерии

Дърводобивни фирми искат ясни критерии

Дърводобивни и дървопреработвателни предприятия искат критерии, по които да бъдат категоризирани фирмите. Това стана на редовна годишна консултация за политиката и практиката в областта на възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина в горските територии държавна собственост в…

Областна администрация Благоевград -най-от всички

Областна администрация Благоевград  е на първо място по прозрачност. Проучването  е на програмата „Достъп до информация“. През 2019 година оценката е направена в периода 22 февруари – 12 април. Изследвани са 564 органа на власт, като са се оценявали и…