Displaying articles by tag: магистрат

Млада съдийка гледа граждански дела в Районен съд-Благоевград

Нов съдия встъпи в длъжност в Районен съд-Благоевград. Това е Силвия Алексова, назначенa в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол 28 от 12.07.2022г. Новият магистрат подписа акт за встъпване в длъжност „съдия“ в Районен съд –…