Displaying articles by tag: мобилни центрове

Иновативно: Мобилни центрове за отпадъци

Разделно събиране на отпадъци в специални мобилни центрове. По това  проектно предложение кандидатства Община Благоевград. Предвижда се да бъдат закупени  модерни и атрактивни съоръжения за разделно събиране. С оглед мобилността на съдовете, те ще могат да бъдат позиционирани на различни…