Displaying articles by tag: модерен кабинет

Нова школа развива компютърното моделиране в модерен кабинет

Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград открива нова школа. Организационната педагогическа форма „Digital Art Workshop” е насочена към надграждане на обучението по компютърно моделиране и информационни технологии в забавна и безопасна среда. Учебната програма се базира…