Displaying articles by tag: научна дейност

ЮЗУ за първи път в престижна класация за научна дейност

За първи път Югозападният университет „Неофит Рилски“ е включен в независимата класация на SCimago institution Ranking (SIR).  Scopus оценява съвкупните постижения в научната дейност и тяхната визуализация в международен план по отношение на световните образователни институти и университети. В класацията…