Displaying articles by tag: нова школа

Информационните технологии стават забавни в нова школа

Нова школа откриха към Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград „Digital Art Workshop”. Школата е насочена към надграждане на обучението по компютърно моделиране и информационни технологии в забавна и безопасна среда. Учебната програма се базира на…

Нова школа развива компютърното моделиране в модерен кабинет

Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград открива нова школа. Организационната педагогическа форма „Digital Art Workshop” е насочена към надграждане на обучението по компютърно моделиране и информационни технологии в забавна и безопасна среда. Учебната програма се базира…