Displaying articles by tag: обучение

Педагози и психолози учат за безопасното сърфиране в интернет

Педагогически съветници и психолози от Благоевградска област проведоха специализирано обучение.  То бе за интернет – безопасно пространство за децата и младежите в контекста на риска от попадане в трафик на хора..  Заместник- кметът по европейски проекти и програми Зорница Кралева…

Немци ни учат на туризъм

Бъдещи водачи от Природните паркове „Рилски манастир“, „Беласица“, „Витоша“ и „Врачански балкан“, както и от Национален парк „Централен балкан“ бяха подготвени да разработват собствени програми за пешеходен туризъм.  Дороте Люткемьолер от водещия партньор Terolog сподели немския опит с осигуряването на…

Учим се от Финландия, Италия, Ирландия на образование

Учители от I ОУ „Св. Климент Охридски“  в Сандански се включиха в обучение „Учители на 21-ви век“.  Старши учител в начален етап на основното образование  Таня Иванова взе участие в обучение в град Хелзинки, Финландия. Посещение на училища, работещи по…

Десети клас в щатите!

Гимназисти имат шанс да учат  цяла година в Америка. В рамките на 10 -месечния престой те ще учат в американско училище и ще живеят в приемно семейство. Там те ще усвояват чрез опита знания за американската култура и начин на…