Displaying articles by tag: обучения

Горски се учиха да разпознават птици

Горските служители на Югозападното държавно предприятие преминаха практически обучения за разпознаване на консервационно значими видове птици в горите. Обученията се проведоха на територията на 3 държавни горски стопанства – Тетевен, Рилски манастир и Петрич и в държавно ловно стопанство „Витошко–Студена”.…

Учат млади земеделци на бизнес и екология

120 млади земеделци и селскостопани от региона на Благоевградска област ще преминат специализирани обучения за бизнес познания и компетенции по опазване на околната среда. Тематичните обучения и семинари се организират в изпълнение на трансграничен проект „Подобряване на управлението на околната…

По 10 лева стипендия на ден за 30 обучаващи се безработни

По 10 лева стипендия за всеки присъствен ден ще получават безработни в община Симитли. Те се обучават по проект на КНСБ „Нови умения – нови възможности“. Обхванати са общо 30 безработни. Те са разпределени в две професии – 15 човека…

От 12 до 90-годишни доброволци в БЧК – Благоевград

560 са доброволците на БЧК в Благоевградска област. Най-младите доброволци са между 12 -13 годишни, те са приятелите на БЧК. От 14 години влизат в Младежкото БЧК. А най-възрастните доброволци са около 90-годишни, които все още подкрепят дейностите на организацията.…

Млекопроизводители говориха за маркетинг

Млекопроизводители и млекопреработватели обсъждаха  маркетингови въпроси, пласиране на продукцията, иновативни продукти и представяне на добри практики. Това стана на обучителни сесии за създаване на клъстер за иновации в агро-продуктите в Разлог. Повечето ограничения, които често се срещат в селските райони…

Дават рамо на абитуриентите за прехода от училището към пазара на труда

Как да се улесни преходът от училище към пазара на труда учат абитуриентите в Благоевград.  С обученията искат да се подпомогне кариерното развитие на учениците и да се информират зрелостниците за правата и задълженията им на работното място. Преди това…

Валят оферти към работодатели за възможности за обучения

От Благоевград започва нова информационна кампания за възможностите за обучения. С нея Агенцията по заетостта ще информира работодатели, обучаващи организации, безработни и заети лица относно възможностите за организиране и провеждане на обучения за професионална квалификация и ключови компетентности. Информационните дни…

Учат ни без пари за започване на бизнес

Безплатни обучения и консултации ще има в Благоевград.  Те са за разработване на бизнес план и управление на малък бизнес или неправителствена организация. Най-добрите идеи ще могат да търсят финансиране. Стартират от следващия месец в Благоевград. В обученията могат да…