Displaying articles by tag: общински съвет банско

Общински съвет Банско продължава да подпомага нуждаещите се лица и децата през 2024 г.

На последната сесия на Общински съвет Банско, която се проведе на 31 май, бяха взети важни решения, насочени към подпомагане на уязвимите групи в общността. Едно от ключовите решения бе възлагането на Домашен социален патронаж-Банско с изпълнението на здравно-социалната услуга…

Общински съвет – Банско прие нови проекти, правила и именуване на Здравната служба в Добринище

На първото си редовно заседание за 2024 г., Общинският съвет на Банско разгледа редица въпроси. Съветниците приеха отчетите за дейността на Общинския съвет и неговите комисии през второто полугодие на 2023 г. Също така беше одобрен договор с горските стопанства…

Нов съветник в Банско след съдебна ревизия и корекция на резултата от гласуването

С решение от 23.11.2023г. Административен съд – Благоевград отменя частично Решение № 130-МИ/30.10.2023г. на Общинска избирателна комисия – Банско за определяне изборните резултати за общински съветници в община Банско. Решението е отменено в частта, с която е обявено разпределението на…

Намериха липсващите преференции на кандидат-съветник в Банско при преброяване в съда

Административен съд – Благоевград даде ход на делото, образувано по жалба на Петър Сакарев, кандидат за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ в община Банско против Решение № 130-МИ/30.10.2023г. на Общинска избирателна комисия – Банско за определяне изборните резултати…

Съветниците в Банско полагат клетва, въпреки делото за оспорване на изборния резултат

Административен съд – Благоевград остави без уважение искането за спиране изпълнението на решението за избор на ОбС Банско. С определение №1970/06.11.2023г. по адм. дело №1059/2023г., Административен съд – Благоевград остави без уважение особеното искане в жалбата на Петър Сакарев, кандидат…

Заради разминаване в протоколите и видеозаписите от секционните комисии искат касиране на избора на общински съветници в Банско

В Административен съд – Благоевград е образувано административно дело №1059/2023 против Решение № 130-МИ/30.10.2023г. на Общинска избирателна комисия – Банско за определяне изборните резултати за общински съветници в община Банско. Делото е образувано по жалба на Петър Сакарев, кандидат за…

Общински бюджет, нов проект и помощ за Царево се прие от съветниците в Банско

Общинският съвет на Банско прие бюджета на общината за 2023 година на своята днешна сесия. Бюджетът е в размер на 47 456 325 лева, като се очаква приходната част да бъде оптимистична и да не намалява. Приходите за делегирани от…

Нов председател на съветниците в Банско

Нов председател избраха съветниците на днешната сесия на Общински съвет Банско. Единствената издигната кандидатура бе на съветника от ГЕРБ Костадин Загорчин. От присъстващите 16 общински съветници 9 гласуваха „за”, трима не подкрепиха кандидатурата му, а четиримата съветници от Сдружение „Бъдеще…