Displaying articles by tag: Окръжен съд

Изслушват свидетели, вещи лица, страните с видеоконференции в съда

Окръжен съд в Благоевград ще може да използва видеоконферентна връзка по време на своите заседания, за да изслушва свидетелите, вещите лица, страните, преводачите или тълковниците. Това стана възможно с промените в Гражданския процесуален кодекс, обнародвани в „Държавен вестник“ брой 98…

Хапка надежда за хората в бяла престилка

Съдии и съдебни служители от Окръжен съд – Благоевград в подкрепа на благоевградските медици с топъл обяд, хранителни продукти и напитки. „Хапка надежда“ за лекарите, медицинските сестри, санитарите и целия оперативен и административен персонал, който стои зад координацията и е…

Закрити заседания и работа дистанционно в съдa в Благоевград

Строги мерки предприеха съдилищата в Благоевград за ограничаване на пандемията от  днес. Районен съд Благоевград затваря врати за откритите съдебни заседания. Отлагат се откритите съдебни заседания за период от две седмици за Районния съд. За Окръжния временната забрана ще важи…

Окръжните ни съдии – четвърти по натовареност

Окръжен съд – Благоевград се нарежда на четвърто място по натовареност след Софийски градски съд, Окръжен съд – Стара Загора и Окръжен съд –Велико Търново. Средната месечна натовареност на един съдия по брой на постъпили дела е 9,44 %. По…

Окръжен съд –Благоевград сред петте съдилища в Единната информационна система

Внедряват  Единната информационна система на съдилищата /ЕИСС/ в Окръжен съд -Благоевград. Съдът в областния център е сред петте окръжни съдилища в България, в които предстои внедряване на системата. Пилотното въвеждане ще стартира на 25 юни 2020 година. ЕИСС е централизирана…

Виртуални съдебни стаи за видеоконферентни връзки

Специално оборудване за провеждане на видеоконферентни връзки има в Окръжен съд – Благоевград, Районен съд – Петрич и Районен съд – Гоце Делчев. Трите институции  направиха технически тест на системата за провеждане на видеоконференции. В Окръжен съд – Благоевград виртуалната…

Отмениха делата в съда

Насрочените съдебни заседания в Окръжен съд – Благоевград са отменени за срок от 1 месец. Заповедта е на административния ръководител – председател на  Окръжен съд – Благоевград от 10 март 2020 г. Ще се разглеждат единствено неотложните съдебни производства, изискващи…

Връщат на работа бивш театрален шеф, уволнението му незаконно на три инстанции

Върховният касационен съд потвърди решението на Окръжен съд – Благоевград, което отменя уволнението на бившия директора на ДТ „Никола Й.Вапцаров“ Александър Галперин. Окръжен съд – Благоевград  възстанови на работа Александър Галперин като директор на ДТ „Никола Й.Вапцаров“ гр.Благоевград . Върховната…